سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

92/5/27
9:45 ص

مزایای نشاءکاری:

دردهه های اخیردرکشورهای دارای کشاورزی پیشرفته استفاده ازنشاء برای کشت سبزیجات متداول شده است.دراین راستا شرکت های تولیدنشاء این حرفه رابصورت تخصصی دنبال می کنند و تولیدنشاء سبزیجات وگیاهان زینتی بصورت حرفه ای پردرآمد وکاربردی درآمده است.

کشت مستقیم بذربه دلیل معایبی ازقبیل مصرف زیادبذر،نیازبه واکاری،درصدجوانه زنی پایین وغیره کمترموردتوجه کشاورزان است ولی نشاء کاری به عنوان یکی ازروش های کاشت  ومزایایی که دارد،مورد استقبال کشاورزان قرارگرفته است.درگلخانه های تولیدنشاء بدلیل کنترل تنش های محیطی،عوامل بیماری زاوآفات وبیماری ها بذرکاشته شده دچارفسادشده گی نمی شودوتوسط پرندگان ویاحشرات آسیب نمی بیندوباتعادلی که بین آبیاری ودماونورانجام می شودنشاء خوبی درگلخانه تولیدمی شود.مدت زمان تولیدنشاء خیارحدود14روز،گوجه فرنگی 30روزوفلفل 40روزمی باشد. 

مزایای استفاده ازنشاء: 

1-   صرفه جوئی درمصرف بذر:بذرهااغلب هیبرید F1 بوده وازنظرقیمتی بسیارگران می باشندکه درشرایط عادی باکشت مستقیم ،مصرف بذر4تا5 برابربیشترمی شود. 

2-    کاهش مصرف آب:ازمهمترین مزایای استفاده ازنشاءکاهش مصرف آب است.بااستفاده ازنشاء حداقل دونوبت ازآبیاری مزرعه کاسته می شود. 

3-    ماندگاری بیشترنشاء به سبب داشتن ریشه قویتروساقه محکم 

4-     استفاده بهینه اززمین 

5-    یکنواخی بیشترمحصول درمزرعه

6-    زودرس شدن محصول از3 تا 6 هفته

7-    افزایش باردهی بیش از20 درصد

 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ