سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

93/1/15
12:15 ع

توسعه کشاورزی :

بخش کشاورزی بدلیل تامین غذای موردنیازجامعه و امنیت غذایی وتامین مواد اولیه صنایع دربسیاری ازکشورها محور توسعه وزمینه سازپیشرفت قرارگرفته است وطی سال های اخیربه یکی ازمنابع درآمدزائی دردنیاتبدیل شده است وکشورهای مختلف برنامه گسترده ای برای توسعه کشاورزی خوددارند. 

کشاورزی درایران بدلیل تنوع اقلیمی وآب وهوا و دارابودن خاک حاصلخیزو امکان تولید محصولات مختلف ومتنوع و بازارهای منطقه ای استعداد زیادی برای جهانی شدن دارد.درحال حاضرازایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران،پسته واناردرجهان یادمی شود.براساس اطلاعات فائو،ایران درتولید محصولات اصلی دنیا دارای رتبه های اول تادهم جهان بوده که سهم محصولات باغی 15 و محصولات زراعی 7 محصول است.

ولی علی رغم همه تلاش هابه دلیل وجود مشکلات ساختاری که موجب بهره وری پایین درکشاورزی شده است توسعه این بخش باتنگناهایی مواجه است.امامی توان با توجه به توانمندی های بالقوه کشاورزی درایران بامدیریت صحیح وبرنامه ریزی کارشناسی شده و با کاربردی کردن تحقیقات کشاورزی و بکارگیری نیروهای متخصص دربخش کشاورزی و با استفاده صحیح و منطقی ازمنابع و نهاده ها و با برداشتن موانع سرمایه گذاری وجذب سرمایه و بکارگیری تکنولوژی روز و ایحادشبکه تلویزیونی کشاورزی درراستای اطلاع رسانی وترویج کشاورزی به افزایش بهره وری وتوسعه وپیشرفت کشاورزی کمک کرد وباسازماندهی مناسب درعرصه بازاریابی وفروش محصولات کشاورزی بابسته بندی مطلوب وباتکمیل زنجیره تولیدوگسترش صنایع تبدیلی درکناربازاریابی مناسب،بخش کشاورزی رابه سوی سودآوری سوق دادوباعث رشداقتصادی وپویایی جامعه شد.

 

 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ