سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

94/9/19
10:35 ع

علف هرزجودره

علف های هرزازمشکلات بزرگ درکشاورزی هستند یکی از علف‏های هرز مهم و مساله ساز مزارع گندم آبی ایران علف هرزجودره است که دربعضی ازمناطق کشوربانام هایی همچون جووحشی ، دیوک وابوالسیف شناخته می شود. جودره در سال  ‎های اخیر به صورت باریک برگ غالب درمزارع گندم استانهای خوزستان،فارس و کرمانشاه وخراسان درآمده است.این گیاه داری تنوعات ژنتیکی است مقاومت به خشکی و شوری، خواب بذر، و توان دگرآسیبی از جمله ویژگی های بارز این گیاه است.

 جودره با نام علمی   Hordeum Spontaneum.Koch ازخانواده غلات است. جودره گیاهی یک ساله و یک پایه با گل آذین سنبله وریشک های بسیار بلنداست  .ساقه ی آن ایستاده ،علفی وماشوره ای که در اکثر مزارع ارتفاع جودره بیشتر از ارتفاع گندم است.برگها تخت،باریک،نوک دار،زبانک کوتاه وگوشوارک نسبتا آزاد می باشد.سیستم ریشه ای آن افشان می باشد در زمان رسیدگی بذر، هر سنبلچه با سه گلچه که تنها گلچه میانی دارای بذر است، همراه با بخشی از محور گل آذین ریزش نموده و وارد خاک می شود. جودره از طریق بذر تکثیر پیدا می کند از مرحله جوانه زنی تا ظهور برگهای اولیه، نسبت به گندم مقاومت بیشتری در برابر سرما و خشکی دارد.جودره پنجه بیشتری نسبت به گندم تولیدمی کند.   

خسارت این علف هرز در مناطق گرمسیر و معتدله به قدری شدید است که کشاورزان از آن به عنوان یکی از بلایای طبیعی نام می برند و گاهی برای مبارزه به آن، ناچار به انجام شخم کامل مزرعه می شوند. این گیاه به عنوان علف هرز، تنها در کشور ما مطرح است و در نتیجه نمی توان از اطلاعات و تجربیات کشورهای دیگر برای کنترل آن استفاده کرد. همچنین بسیاری از علف کش های رایج بر روی آن تأثیر ندارند.

بنابراین برای مبارزه وکنترل علف هرزجودره باید اقدامات زیررا انجام داد :

      -  بوجاری کامل بذورگندم

      - رعایت قرنطینه داخلی و جلوگیری از نقل و انتقال بذور گندم از مناطق آلوده به مناطق غیر آلوده توسط مسئولین اجرایی .

- در اراضی که جودره به تازگی شروع تهاجم نموده و یا آلودگی لکه ای مشاهده می شود، برای جلوگیری از پیشرفت آلودگی باید به حذف فیزیکی آن از طریق وجین، بیل زدن و ... قبل از تشکیل بذر اقدام کرد                                     .
- درصورتی که مزرعه سابقه آلودگی به جودره داشته باشدانجام ماخاراهمیت زیادی داردبدین منظور قبل از کشت گندم، زمین را آبیاری کرده و پس از سبز شدن جودره، زمین را شخم زد                .
- مزرعه به صورت آیش در فصل رشد گندم، رها شود و پس از جوانه زنی جودره، با بارندگی پاییزه زمستانه و قبل از شروع گلدهی، خاکورزی انجام شود          .
- اجرای الگوی شخم مناسب درمزارع آلوده به جودره اهمیت زیادی دارد زیرا در خاک حاشیه مزارع، تراکم بذور بیشتر است. شخم از اطراف مزرعه به طرف مرکز مزرعه سبب انتشار بذور به داخل می شود. حرکت تراکتور از مرکز مزرعه به اطراف آن یا انجام شخم، ابتدا در وسط مزرعه و سپس به صورت مدور در محیط مزرعه موجب جلوگیری از انتقال بذور حاشیه به درون مزرعه می شود.

 

 

 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ